ร่วมกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช.

ท่านสามารถลงชื่อเพื่อเข้าร่วมในการกล่าวหากรรมการ ป.ช.ช. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ได้ที่ แบบฟอร์มด้านล่าง ทางทีมงานจะนำรวมรายชื่อทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมยื่นต่อวุฒิสภาเพื่อดำเนินการต่อไป

วิธีการลงชื่อร่วมกล่าวหา

ขั้นตอนที่ 1

กรอกข้อมูลที่เป็นข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน

ขั้นตอนที่ 2

ลงลายมือชื่อ ในช่องลงชื่อ โดยสามารถใช้มือเขียนในช่องที่กำหนดให้

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว กดยืนยันข้อมูล ข้อมูลของท่านจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ คณะทำงานจะรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในรัฐธรรมนูญต่อไป

ขอขอบพระคุณที่ท่านมีส่วนร่วมในการลงชื่อกับเรา เพื่อสร้างสังคมไทยที่ยุติธรรมต่อไป

ขณะนี้มีคนร่วมลงรายชื่อกับเราแล้ว จำนวน 24228 รายชื่อ