งานเพื่อสังคม ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

งานเพื่อสังคมของ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและทุกคนต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายคือหัวใจของการทำงาน 

งานในอดีต

01

ทัวร์ ศูนย์เหรียญ

02

ปราบหนี้นอกระบบ

03

ปราบแก็งคอลเซ็นเตอร์

04

ปราบขบวนการค้ามนุษย์

05

ลบประวัติล้างความผิด

06

กู้เรือฟินิกซ์

07

ปราบจีนเทาค้ายาเสพติด

08

Smart Safety Zone

ตัวอย่างที่ผ่านมา

ทัวร์ ศูนย์เหรียญ

ปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยปีละ หลายแสนล้านบาท รัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยได้ประสบปัญหาในเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญ
ที่สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ เป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านบาท

โดยได้สืบสวนสอบสวนและ ใช้มาตรการดำเนินคดีความผิดทางภาษีอากร รวมถึงดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน โดยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร สามารถจับกุมบริษัทที่ประกอบกิจการนำเที่ยวในลักษณะ ทัวร์ศูนย์เหรียญได้หมดทั้งประเทศ ยึดทรัพย์เข้าเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน จำนวน 30,000
กว่าล้านบาท พร้อมทั้งยึดรถบัสรับนักท่องเที่ยวที่ผิดกฎหมาย จำนวน 2,000 คัน ดำเนินคดีความผิดฐานเลี่ยงภาษีอาการ เป็นยอดเงินอีก จำนวน 70,000 กว่าล้านบาท ส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความเชื่อมั่น และก่อนสถานการณ์โควิดทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมียอดเข้ามาประเทศไทยถึง 11 ล้านคน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งถือว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์สำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรง

ปราบปรามแก็งคอลเซ็นเตอร์

ปราบปรามอาชญากรรมแก็ง Call Center โดยมีหัวหน้าขบวนการเป็นชาวจีนและ ไต้หวัน ตั้งฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลอกลวงคนไทยในห้วงปี 2550 – 2561 รวมจำนวนกว่า 200,000 ราย เป็นยอดความเสียหาย 80,000 กว่าล้านบาท

ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และเดินทางไปประสานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และนอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จนกระทั่งสามารถจับกุมฐาน Call Center ที่หลอกลวงคนไทยในดินแดนไทยได้ทั้งหมด 10 ฐาน Call Center ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย, ประเทศกัมพูชา, ประเทศสหรัฐอารับเอมิเรตส์, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ไต้หวัน, ประเทศฟิลิปปินส์และ ประเทศเวียดนาม จนสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ทั้งสิ้น 554 ราย 675 หมายจับ ประกอบด้วยชาวไต้หวัน ชาวจีน ชาวไนจีเรีย ซึ่งเป็นหัวหน้าขบวนการและ คนไทยซึ่งทำหน้าที่หลอกคนไทยด้วยกัน เนื่องจากจะหลอกคนในประเทศไทยจะต้องใช้คนไทยซึ่งพูดภาษาไทยได้ พร้อมทั้งได้นำตัวคนไทยและชาวต่างชาติทั้งหมด 554 ราย กลับมาลงโทษในศาลของประเทศไทยทั้งหมด ในความผิดที่มีอัตราโทษหนักคือความผิดตาม พ.ร.บ.มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมช้ามชาติ ส่งผลให้อาชญากรรม Call Center หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย มีสถิติการเกิดเป็น 0 ในขณะนั้น พร้อมทั้งได้ใช้มาตรการยึดทรัพย์ และนำทรัพย์ที่ยึดได้มาเฉลี่ยคืนสู่ประชาชน

โครงการล้างความผิด คืนชีวิตประชาชน

กู้ซากเรือฟินิกซ์

ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ซากเรือท่องเที่ยวฟีนิกซ์นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิต 47 ราย ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความไม่เชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของรัฐบาลจีนต่อการท่องเที่ยวไทย