กล่าวหา – ตรวจสอบ – ป.ป.ช.

ปฏิบัติการ
กวาดบ้าน ให้ ป.ป.ช.

ร่วมกันลงชื่อกล่าวหากรรมการ ป.ป.ช. ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
– ร่ำรวยผิดปกติ
– ทุจริตต่อหน้าที่
– ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ขณะนี้มี คนร่วมลงรายชื่อทั้งหมด 24228 คน

เหลือเวลาในการร่วมลงชื่อ อีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ความสำคัญของการลงชื่อ

เนื่องด้วย ป.ป.ช. เป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญ มีอำนาจและหน้าที่ในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐ

ตามที่เป็นข่าวจากสื่อมวลชนทั่วไป ว่าประชาชนมีความต้องการที่จะตรวจสอบ กรรมการ ป.ป.ช. และปฏิรูปสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. จึงต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และเป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม

เมื่อปรากฎว่ามีกรรมการ ป.ป.ช. มีพฤติกรรมหลายประการที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่า ร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ผมสัญญาว่าจะนำความยุติธรรม มายื่นให้ทุกท่านถึงประตูบ้าน.

งานเพื่อสังคม ของ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล

งานเพื่อสังคมของ
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง

ทัวร์ ศูนย์เหรียญ

หัวหน้าชุดปราบปรามทัวร์ ศูนย์เหรียญที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเทียวไทยปีละ หลายแสนล้านบาท แก้ไขปัญหาระหว่างประเทศไทย และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จับกุมนอมินีจีนเทาซื้อที่ดิน ในเชียงใหม่

ดำเนินคดีกับชาวจีนและชาวไทย ยึดที่ดินพร้อมหมู่บ้านคืนจากทุนจีนเทา กลับมาสู่แผ่นดินไทย

ปราบปรามการค้ามนุษย์ข้ามชาติ

ได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามค้ามนุษย์และอาญากรข้ามชาติ จนส่งผลให้ได้มีการจัดอันดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของประเทศไทยได้ขยับจาก Tier 3 มาเป็น Tier 2

ปราบปรามเงินกู้นอกระบบ

ดำเนินคดีกับนายทุนที่โกงและยึดที่ดินของชาวบ้านไปจำนวนทั้งสิ้น 1,736 ราย และสามารถคืนโฉนดที่ดินของชาวบ้านไปเป็นของตนเอง จำนวน 21,300 ฉบับ เนื้อที่ 59,421 ไร่ มูลค่ากว่า 30 กว่าล้านบาท

ปราบปรามแก็ง Call Center

หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามแก็ง Call Center ที่มีหัวหน้าขบานการเป็นชาวจีนและชาวไต้หวัน ตั้งฐานอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านหลอกลวงคนไทยกว่า 200,000 ราย มูลค่าความเสียหาย 80,000 กว่าล้านบาท

ปราบปรามทุนจีนสีเทา

ปราบปรามจับกุมเครือข่ายนายตู้ห่าว ในความผิดฐานสมคบเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างร้ายแรง จำหน่ายยาเสพติด องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมยึดทรัพย์ 6,000 กว่าล้านบาท

มาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกัน

นำกรรมการที่มีความประพฤติมิชอบ ออกจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)